Брокер Инс> Защо точно Брокер Инс?
Защо точно Брокер Инс?

Брокер Инс ООД консултира и оказва максимално съдействие на клиентите си, както при разработване на най-изгодните застрахователни схеми, така и при ликвидация на настъпили щети.
Добрите ни взаимоотношения със застрахователните компании на всички нива позволяват да договаряме специални условия за представляваните от нас лица и да осигуряваме оптимална коректност при изплащане на дължими обезщетения.
Брокер Инс ООД посредничи при сключването на всички стандартни видове застраховки: имущество, автокаско, всички видове отговорности, рискови и дългосрочни животозастраховки, карго, застраховка на плавателни съдове и летателни апарати, застраховка на кредити и финансови рискове, задължителни и доброволни пенсионни осигуровки.
За всеки конкретен обект, подлежащ на застраховане, можем да предложим оптимална схема, която да удовлетвори най-пълно желанията на нашия клиент. Работата ни е свързана с необходимостта да познаваме спецификата на всички предлагани от застрахователите продукти. В този смисъл клиентите ни могат да разчитат на точна и актуална информация за интересуващите ги застраховки. В отделни случаи можем да договорим и специални покрития, различни от стандартните.

Предимства:

1. Ориентирано към клиента посредничество по всички видове застраховки, предлагани на българския пазар, което ни позволява да добавим значителна стойност към застрахователните продукти, както и да изнесем цялостната застрахователна дейност за големите корпоративни клиенти.

2. Близко сътрудничество и отлични контакти на всички нива с водещите застрахователни компании в страната, което отваря широки възможности за обогатяване на предлаганите от тях продукти, разработване на специални промоции, програми за стимулиране и бонуси.

3. Дългогодишен опит от повече от 12 години на българския застрахователен пазар, през които компанията реализира стабилен и устойчив растеж както на клиентската си база, така и на портфейла си от предлагани услуги.

4. Брокер Инс е член / част от Финансиа Груп, финансовото подразделение на Алфа Финанс Холдинг "Финансиа Груп" консолидира финансовия бизнес на "Алфа Финанс Холдинг" АД, която развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България, Македония и други държави в Югоизточна Европа.

5. Оторизиран, постоянен, пълен онлайн контрол и статистика за застрахователния портфейл на всеки клиент, включително:

  • Сключени застраховки;
  • Плащания по застраховки; 
  • Справки по застраховани обекти; 
  • Подновяване на застраховките;
  • Регистрирани чрез Брокер Инс щети;
  • Възможност за създаване групи от различни, но свързани фирми и лица и обобщаване на информацията по този признак.
6. Много силен екип ''Ликвидация'' - възможност за съдействие и консултация на всички етапи на щетата:
  • Завеждане на щета, документация, оценки на щетите, проследяване на движението.
  • Възможност за предоставяне на постоянен контакт с наш експерт.
  • Добри контакти с екипите по ликвидация на застрахователите.
Нашият експертен екип и дългогодишният ни опит, ни дават възможност да предложим висококачествено обслужване, гъвкави продукти с висока добавена стойност и ни правят надежден и желан партньор на българския застрахователен пазар.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на