Учители и възпитатели
Застраховката "Професионална отговорност на учители и възпитатели" се сключва от лица, упражняващи учителската професия. Застрахова се професионалната отговорност на застрахования по отношение на:
  • Всички суми до договорените лимити на обезщетение, които застрахованият е законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици/възпитаници при изпълнение на професионалните му задължения като учител/възпитател, (включително поради небрежност, грешки или пропуски).
  • Всички разходи по уреждане на претенции, направени със съгласие на застрахователя, като договорените в застраховката лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Научете повече за тази застраховка на: 
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на