Отговорност на спедитора

Застраховката осигурява защита на имуществените интереси на застрахования, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари, в съответствие с международните конвенции, местното законодателство, Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСкУ), одобрени от Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и/или условия на други договори и споразумения, одобрени от Застрахователя.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на