Брокер Инс> Малък и среден бизнес> Заведения / Ресторанти> Развала на стоки в хладилни камери
Развала на стоки в хладилни камери

Застраховка "Развала на стоки в хладилни камери" покрива физическа загуба или вреда на стоки със специфични температурни изисквания за съхранение, срещу внезапно и неконтролирано покачване температурата в хладилните камери, причинено от всяко внезапно възникнало, непредвидено и случайно събитие, с изключение на изрично изключените по Специални условия на застрахователите.

В допълнение се покриват и специфични рискове като:

  • внезапно и неконтролирано изтичане на охладителя
  • аварийно прекъсване на електрозахранването от централната електроснабдителна мрежа
  • повреда в локалната електрическа инсталация

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на