Авария на машини

Застраховка "Аварии на машини" покрива имуществени щети от аварии на машини и съоръжения, които са собственост или под отговорност на Застрахования.  Застраховката осигуря покритие срещу рисковете от повреда на машини и съоръжения в процеса на производството.

Застрахователното покритие е на база "всички рискове" и покрива всяка непредвидена загуба или увреждане на застрахованите машини и съоръжения,  вследствие на каквато и да е причина, която не е посочена като конкретно изключена в специалните условия, например - дефекти в отливането, дефекти в материала, грешки в проекта, грешки, направени в цеха по време на извършване на стопанската дейност или при монтирането и изграждането на машините, лоша изработка, липса на съответстваща квалификация, небрежност, липса на вода в бойлери, експлозия, разрушаване в следствие действие на центробежни сили, късо съединение, действителни разходи за експедиране, вреди върху собствено имущество, съседно на  застрахованото имущество и др.


Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на