Фирмени автомобили
Застраховка Автокаско

Предмет на застраховката Автокаско са сухопътните моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета. По застраховката се покрива пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в полицата и избрани от Застрахования.

1. Покрити рискове

В зависимост от желанията на клиента Застраховката "Каско" на МПС може да покрива всички или част от посочените по-долу рискове, довели до пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство:
  • Пожар
  • Природни бедствия;
  • Пътнотранспортно произшествие
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба / грабеж ;
Някои застрахователни компании предлагат и допълнителни покрития като умишлен палеж и взривяване; покритие за гумите на автомобилите, разнообразни варианти за ползване на пътна помощ и други.

Застраховка Гражданска Отговорност на автомобилистите


Злополука на местатаНаучете повече за автомобилните застраховки на:
business@brokerins.bg


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на