Брокер Инс> Корпоративен бизнес> Допълнителни услуги
Допълнителни услуги
Брокер Инс се стреми да създаде дългосрочни и взаимно печеливши взаимоотношения със своите клиенти.

С цел постигане на постоянно високо ниво на обслужване, Брокер Инс предлага на своите клиенти допълнително:

  • Партньорски програми за взаимно сътрудничество
  • Консултации при бизнес казуси
  • Съдействие при огледи, маркировки, технически прегледи (опция чрез SMS), които предварително се уточняват при изготвянето на застрахователната програма
  • Пенсионноосигурителни консултации
  • Здравноосигурителни консултации

Експертите в застраховането до Вас!


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на