Посредничество
"Казват, че цифрите управляват бизнеса. Не, те само показват как е управляван бизнеса."

Брокер Инс осигурява застрахователно посредничество в следните основни направления:

Оферти от застрахователните компании и избор на застраховател

 • Подготовка на искане до застрахователни компании за изготвяне на оферти на база уточнената застрахователна програма
 • В случаите, в които е необходимо възлагане на обществена поръчка – Изготвяне на специфично задание към документацията
 • Оценка на подадените оферти въз основа на уточнените критерии
 • Избор на предпочитан застраховател / застрахователи от клиента

 Сключване на застрахователните договори

 • Подготовка на цялостната документация за сключване на застрахователните договори
 • Контрол за изпълнение на постигнатите договорености от застрахователните компании
 • Координиране на необходимите дейности във връзка със специфични изисквания на застрахователите (обезопасяване на обекти, огледи, маркировки и т.н.)

Обслужване на застрахователните договори

 • Подаване на текуща информация за предстоящи плащания по застраховки
 • Планиране на финансовите потоци
 • Следена на застрахователните договори за предстоящо подновяване

Продукти и документация

 • Информиране на клиента за нови застрахователни продукти, подходящи за дейността му
 • Поддръжка на архив с документация, свързана с издадените застрахователни полици

Онлайн достъп до специфична информация

Информационната система на Брокер Инс дава възможност оторизирани служители на клиента да получават подробна и актуална информация за състоянието на действащите застрахователни договори, да проследяват сключваните полици в исторически план, да следят състоянието на плащанията, включително на поделения и други свързани структури.

 • Справка за всички сключени застраховки
 • История на застраховките за конкретен обект
 • Статус на плащанията по застрахователните полици
 • Предстоящи плащания и планиране на паричните потоци
 • Състояние на заведени щети

Съдействие при застрахователни събития

 • Съдействие и консултации за решаване на неприключени застрахователни случаи по застраховки, сключени преди подписване на договор за посредничество с Брокер Инс
 • Горещ телефон за консултации за необходими действия при настъпване на застрахователни събития
 • Оформяне на документацията за завеждане на настъпили щети
 • Съдействие и консултации при извършване на оглед и оценка на щетите
 • Съдействие при набавяне на допълнително изискани документи от застрахователите
 • Проследяване на застрахователната преписка до окончателното й приключване

Експертите в застраховането до Вас!© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на