Армеец ЗАД
При установяване на застрахователно събитие е препоръчително да се предприемат следните действия:

1. Предприемане на стъпки за намаляване и ограничаване на щетата;
2. Уведомяване на компетентен орган при установяване на щетата;
3. Уведомяване на специфични представители на застрахователя (мобилни групи) - при установяване на щета;
4. Уведомяване на застрахователя в изискваните от него срокове. До 3 дни след установаяването на събитието, а за кражба или грабеж до 24 часа;
5. Педоствяне на увредения обект за оглед и оценка на щетите;
6. Възстановяване на увреденият обект по схема, съгласувана със застрахователя;
7. Предоставяне на изискваните от застрахователя докумети;
8. Изплащане на обезщетението до 15 дни след предоставаяне на изискваните документи.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на