Брокер Инс> Корпоративен бизнес> Застрахователни програми
Застрахователни програми

"Застрахователният консултант не е лукс, а необходимост."


С цел постигане на оптимална по отношение на цена и покрития застрахователна програма, Брокер Инс предлага следните етапи:

Събиране на детайлна информация за спецификата на дейността

  • Основна дейност
  • Потенциални рискови фактори
  • Ангажирани служители при конкретни операции и дейности
  • Задължителни застраховки, съгласно действащото законодателство

Уточняване на подлежащите на застраховане материални и нематериални активи

  • Материални активи – преглед на наличието и състоянието на действащи застраховки
  • Отговорности, свързани с дейността
  • Застраховки на личния състав

Изготвяне на предложение за необходими застрахователни покрития

  • Уточняване на приемливи за клиента застрахователни суми и лимити на отговорност
  • Преценка на възможностите за самозастраховане / създаване на собствен резервен фонд на клиента, което би намалило значително плащаните към застрахователи премии
  • Планиране на паричните потоци, свързани със застрахователни премии

Експертите в застраховането до Вас!© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на