Морско застраховане
Застраховка на плавателни съдове

Застраховката има отношение към фирмите, ползващи малки плавателни съдове, в сферата на транспорта и туризма.

Какви рискове се покриват?

Вреди, настъпили в резултат на:

 • стихийни бедствия – буря, мълния, вулканично изригване, земетресение и др.
 • морски бедствия – корабокрушение, засядане, преобръщане, потъване, изчезване
 • аварийни събития
 • пожар, експлозия, взрив
 • скрит дефект в корабните устройства и системи
 • сблъскване или удар

Покриват се и следните специфични искове:

 • "Отговорност от сблъскване"
 • "Обща авария"
 • "Загуба на Дисбурсменти"
 • "Загуба на навло"

Кои рискове не се покриват?

 • обикновените действия на вълните и ветровете
 • конструктивни грешки, овехтяване, износване, корозия, некачествен ремонт и т.н
 • умишлени действия или неспазване на правилата и изискванията за ползване и натоварване на плавателния съд
 • косвени загуби

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на