Авиационно застраховане
Застраховки на летателни апарати

По тази застраховка се застраховат летателни апарати – пътнически, селскостопански, товарни и др.

"Летателен апарат" е самолет/хеликоптер, включително операционно, навигационно и радио оборудване, намиращи се на борда, както и всички прилежащи му части.

Покрити рискове:

 • всички рискове – частична или пълна загуба на летателния апарат в резултат на застрахователно събитие, настъпило на земята или във въздуха;
 • обезщетение на застрахования по отношение на направените разходи, свързани с принудителни мерки по незабавна сигурност на летателния апарат вследствие на повреда или принудително кацане;
 • обезщетение на застрахования по отношение на направените разходи по демонтажа на летателния апарат в случай, че той се приземи принудително вследствие на извънредни обстоятелства или грешка и не е в състояние да излети отново, заедно с необходимите разходи за транспорт до най-близкото възможно място, на което той може да извършва своята нормална дейност, дори ако не е претърпял повреди;
 • всички разходи, до договорения лимит, които са направени във връзка с операции за издирване и спасяване на застрахования летателен апарат;
 • всички разходи направени с цел получаване на сертификат за възстановяване на пълната изправност на летателния апарат и окончателното му връщане до летището;

Кога не е приложима застраховката?

 • когато застрахователното събитие е настъпило извън географските граници, посочени в застрахователната полица, освен в случаи на извънредни обстоятелства;
 • когато летателният апарат се ползва за незаконна дейност или за всякакви други цели, освен упоменатите в застрахователната полица;
 • когато летателният апарат е транспортиран с какъвто и да е вид транспорт.
 • когато летателният апарат не е пилотиран от оторизираните лица, или е претоварен;
 • при всякакви военни действия или саботаж;

Застраховката може да се сключи за срок от една година или само за определено пътуване.

Застраховка гражданска отговорност свързана с притежаването и ползването на летателни апарати

По тази застраховка се застрахова отговорността на притежателите и ползвателите на летателни апарати, за причинени имуществени и неимуществени вреди към трети лица извън летателните апарати; към пътниците в летателните апарати; при превоза на товари;

Кога се изплаща обезщетение?

 • при смърт, телесно нараняване или имуществени вреди към трети лица извън летателните апарати, в резултат на събитие, причинено от летателния апарат
 • при смърт или телесно нараняване на пътник, докато той е на борда на летателния апарат
 • загуба или увреждане на багаж или лични вещи на пътници, вследствие на настъпили извънредни обстоятелства в летателния апарат
 • в случаите, когато застрахованият е законно отговорен да заплати всички суми съгласно Конвенцията за въздушен превоз и други условия за превоз, за понесени имуществени вреди

Кога не се изплаща обезщетение?

 • при смърт, телесно нараняване или имуществена вреда на пътник или служител извън борда на летателния апарат
 • не се покрива отговорност към летателния състав
 • когато събитието е извън посочените географски граници

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на