Селскостопански застраховки
Застраховка на земеделски култури

Застраховка на земеделски култури осигурява защита срещу загуби на реколтата, причинена от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, дъждове и наводнения. Обект на застраховане са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната.

Застраховка за земеделски култури се сключва за почти всички култури отглеждани в България: реколтата от земеделски култури: полски култури зеленчукови и овощни градини, розови, черничеви градини; лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба, култури в парници и оранжерии. Почти не се предлагат застраховки за дървета и храсти които се водят дълготрайни материални активи, ливади, пасища и гори, както и растения отглеждани с научна цел.

Застраховка на животни, птици и кошери с пчели

Могат да се застраховат всички животни (собствени, наети или предоставени за гледане), птици и кошери с пчели.

Кои рискове покрива застраховката?

  • смърт в резултат на заразни заболявания, потвърдени лабораторно
  • смърт в резултат на природно бедствие
  • умъртвяване по необходимост
  • загуби на стойността на очакваната продукция, настъпили в резултат на застрахователно събитие

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на