Армеец ЗАД
Как да се процедира в случай на Пътно - транспортно произшествие (ПТП).

1. ПТП в което единия водачът признава вината си - съставя се двустранен протокол.
1.1. Уведомява се КАТ на тел. 112
1.2. Уведомява се мобилна група
1.3. Двустранен протокол - попълва се само ако са изпълнени едновременно всички изисквания:
Ако някое от посочените изисквания не е изпълнено се вика КАТ.
 • Виновния водач попълва лявата страна на протокола.
 • Попълва се с един химикал като всеки водач попълва собственоръчно обстоятелствата в своята колонка.
 • Съставя се схема на ПТП.
 • Протоколът се подписва от двамата участници.
 • На гърба на всеки протокол има инструкция с указание за попълване.
 • Задължително при обаждане на тел.112 и се взима входящ номер и се изписва в горната средна част на протокола. 

2. ПТП в което никой не се признава за виновен.
2.1. Задължително се звъни на тел.112, обяснява се обстоятелството, че никой не
признава вината.
2.2. Задължително се изчаква пристигане на КАТ за съставяне на протокол.
Обаждането на мобилна група не е задължително.

3. ПТП в което водача е самокатастрофирал.

3.1. Ако автомобила не е в движение задължително се изчаква КАТ.
3.2. Ако автомобила е в движение следва обаждане и изчакване на мобилна група.

4. ПТП с пострадали
.
4.1. Задължително се изчаква пристигането на КАТ.

5. Щети на Паркинг.

5.1. Уведомява се мобилната група и се изчаква нейното пристигане за
удостоверяване на събитието.
5.2. При по - сериозни щети на паркинг се уведомява и РПУ като документа който
се издава впоследствие се представя пред Застрахователя.

6. Списък на необходимите за представяне документи при завеждане на застрахователна претенция:

 • Валидна полица с внесена премия;
 • Внасяне на оставащи дължими вноски при разсрочена премия;
 • Свидетелство за управление;
 • Контролен талон на водача;
 • Талон за извършен ГТП;
 • Протокол за извършен оглед и маркировка.

6.1.Според типа на събитието се представя:

 • Протокол от КАТ;
 • Двустранен протокол;
 • Служебна бележка от РПУ.

7. Представяне на автомобила за оглед пред Застрахователя.
7.1. Ако автомобила не в движение се използва препоръчаната от Застрахователя Пътна помощ.
7.2. Автомобила се транспортира до Застрахователя за оглед.
7.3. Автомобила се транспортира до доверен сервиз където се посещава от Застрахователя и се извършва оглед.
7.4. Автомобила се транспортира до посочено от собственика място и се записва за външен оглед.
7.5. При необходимост се насрочва Допълнителен оглед.
7.6. Препоръка при определяне начина на обезщетение да се избира доверен сервиз на Застрахователя.
7.7. Избиране на вариант - Експертна оценка на Застрахователя крие риск полученото обезщетение да не покрие действително извършените разходи.  

8. Щети от дупки по пътя.

8.1. Изисква се протокол от КАТ или служебна бележка от РПУ.

Мобилна група:
Телефони: +359 2 81 90 800; +359 2 81 90 900
Мобилен: +359 88 792 24 44© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на