Трудова злополука
Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука".

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на