Нотариуси
Застраховка "Професионална отговорност на нотариус" е длъжен да сключи всеки действащ нотариус.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения от трети лица, претърпели вреди, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения на нотариуса, в срока на застраховката, както и на задълженията на помощник-нотариуса и/или на служителите в нотариалната кантора при изпълнението на дейността им, съгласно указанията на нотариуса.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие, че събитията на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието "Ретроактивно действие".


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на