Основни ценности
Сигурност – ние се стремим към стабилен растеж и максимално оптимизиране на стойността, като предоставяме на нашите клиенти финансови продукти и услуги с висока добавена стойност. Ние сме част от финансова група със силен акционер, който осигурява пълна подкрепа на всичките ни начинания.

Новаторство – ние предоставяме нещо повече от продукти и услуги: предлагаме гъвкав подход, индивидуални решения и отлично изпълнение, основаващи се на нашия задълбочен опит и ноу-хау в комбинация с най-добрите практики.

Експертни познания - ние високо ценим професионализма и задълбочените знания. Насърчаваме работна среда, в която индивидуалните умения се стимулират и знанията се прилагат ефективно. Ние сме част от финансова група, радваща се на отлична репутация и успешна история на нашите основни пазари и области на експертиза, както и на широкия кръг от контакти с ключови фигури, вземащи решения.

Отдаденост – нашият отдаден на дейността екип е най-голямото конкурентно преимущество, което притежаваме. Именно благодарение на тях, ние имаме куража да продължим да растем и градим взаимно печеливши партньорства.


Научете повече за Финансиа Груп


Експертите в застраховането до Вас!© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на