Брокер Инс> Корпоративен бизнес> Обслужване на клиенти
Обслужване на клиенти
Няма качество понякога, качество в работата означава винаги!

Брокер Инс разполага с обучен екип от експерти, специализирани в идентифициране, анализиране и консултиране на рисковете, които могат да доведат до потенциални заплахи за протичане на нормалния бизнес процес на фирми, работещи във всички икономически отрасли и дейности.

Структурата на отдел Корпоративни клиенти позволява за всяка една отделна фирма, персонално да се определи застрахователен експерт, който да отговаря за цялостното й обслужване.

С цел подобряване на обслужването на своите клиенти, Брокер Инс имплементира онлайн базирана информационна система. Новата система дава възможност оторизирани служители на наши клиенти, да получават подробна и актуална информация за състоянието на действащите застрахователни договори, да проследяват сключваните полици в исторически план, да следят състоянието на плащанията, включително на поделения и други свързани структури.

Системата позволява генерирането на различни справки, в зависмост от конкретните изисквания на всеки клиент:

  • Справка за всички сключени застраховки
  • История на застраховките за конкретен обект
  • Статус на плащанията по застрахователните полици
  • Предстоящи плащания и планиране на паричните потоци
  • Състояние на заведени щети

Експертите в застраховането до Вас!


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на