Брокер Инс> Застрахователи> Ей Ай Джи Юръп Лимитид (Клон България)
Ей Ай Джи Юръп Лимитид (Клон България)

Ей Ай Джи е водещ световен застраховател в областта на общото застраховане, обслужващ повече от 70 милиона клиенти по света. С широк диапазон от продукти и услуги, експертен опит в уреждането на претенции и отлична финансова стабилност, Ей Ай Джи предоставя възможност на своите индивидуални и корпоративни клиенти да управляват риска с увереност.

AIG Europe Limited е част от групата на AIG - водещ световен застраховател, обслужващ клиенти в повече от 130 държави и юрисдикции. Дружествата от групата на AIG обслужват индивидуални и корпоративни клиенти чрез една от най-големите световни мрежи за общо застраховане. До скоро AIG Europe Limited беше известно като Chartis Europe Limited.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на