Брокер Инс> Застрахователи> ХДИ Застраховане АД
ХДИ Застраховане АД

ХДИ Застраховане АД е лицензирано дружество за извършване на застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение № 100/20.11.2000 г. на Националния съвет по застраховане и е член на Асоциацията на българските застрахователи и на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Приоритет в дейността на ХДИ Застраховане е бързото и качествено обслужване на нашите клиенти чрез гъвкава тарифна политика, добро управление на риска и добре балансиран застрахователен портфейл, гарантиран от презастрахователната компания Hannover Re, която е сред петте най-големи презастрахователни компании в света.
ХДИ Застраховане е динамично развиващо се дружество, чиято идентичност се формира от съчетанието между немската и българската култура чрез акционерите: HDI-Gerling International Holding – част от третата по големина застрахователна група в Германия Talanx (новото име на групата HDI) и Централния кооперативен съюз.

Управление на компанията:

Надзорен съвет
Свен Фокема - Председател на Надзорния съвет
Михаел Шмид-Розин - Член на Надзорния съвет
Мария Иванова - Член на Надзорния съвет

Управителен съвет
Петър Аврамов - Председател на Управителния съвет / Изпълнителен директор
Илда Павлова - Член на Управителния съвет / Директор "Търговска мрежа и продажби"
Светла Колева - Член на Управителния съвет / Директор "Финансово-административна дирекция"


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на