Брокер Инс> Застрахователи> ОЗК – Застраховане ЗАД
ОЗК – Застраховане ЗАД

е основано на 27.12.1996 г. и е сред първите лицензирани за общо застраховане дружества – с Протокол № 9 от 15.06.1998 г.
Собственият капитал на компанията е 7 066 678лв. и съответства на изиcкванията за минимален капитал на упражняваща общо застраховане компания.
От 1999-2008 година ОЗК - Застраховане АД започна да изгражда структура на територията на страната - представителства в областните градове и офиси в други населени места.
В основата на дейността на ОЗК - Застраховане АД е залегнала амбицията за най-добро обслужване на клиентите. Това предполага не просто сключване на застраховки, а консултиране за най-подходящата комбинация от покрития, която клиентът трябва да получи, и същевременно е гаранция за компетентно и експедитивно отстраняване на вредите при възникнали щети.
ОЗК - Застраховане АД членува в браншовата организация – Асоциация на българските застрахователи – АБЗ, от 1997 година.
Дейността на дружеството и неговата платежоспособност е напълно гарантирана с презастрахователни договори на българския и международния пазар.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на