Брокер Инс> Застрахователи> Групама Застраховане ЕАД
Групама Застраховане ЕАД

"Групама Застраховане" ЕАД е правоприемник на създаденото на 13.05.2005 г.  Застрахователно Дружество "ДСК Гаранция" АД. 

През 2008г. една от най-големите френски финансови и застрахователни компании Groupama S.A.  придобива 100% от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

На 08.09.2009г, официално е обявена смяната на името на Дружеството, което се променя на "Групама Застраховане" ЕАД.

"Групама Застраховане" ЕАД е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД , по силата на подписаното на 11.02.2008 г., дългосрочно регионално споразумение между Groupama S.A.  и OTP Group,  в областта на банковoто застраховане и предлагането на други общозастрахователни  продукти. 

"Групама Животозастраховане" ЕАД е правоприемник на създаденото на 20.04.2004 г.  Животозастрахователно Дружество "ДСК Гаранция" АД.

През 2008г. една от най-големите френски финансови и застрахователни компании Groupama S.A.  придобива 100% от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик.

На 08.09.2009г, официално е обявена смяната на името на Дружеството, което се променя на "Групама Животозастраховане" ЕАД.

"Групама Животозастраховане" ЕАД е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г., дългосрочно регионално споразумение между Groupama S.A.  и OTP Group,  в областта на банковoто застраховане и предлагането на други животозастрахователни  продукти.

 

Управление и структура
Огнян Йорданов - Изпълнителен директор
Селин Болард - Заместник изпълнителен директор
Спас Алексиев - Заместник изпълнителен директор Общо застраховане
Иво Кръстев - Заместник изпълнителен директор Животозастраховане
Жаклин Мазнева - Заместник изпълнителен директор Финанси
Рая Грозева - Главен Актюер


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на