Виктория АД

Дружеството е регистрирано за първи път с решение № 2268 от 11.12.1996 г. по ф.д. 1312/96 г. като акционерно дружество с наименование ЗАД "Мел Инс". Притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност № 12 от 16.07. 1998 г. С решение на фирмения съд от 11.12.2002 г. са вписани промени в управителните органи на дружеството и промяна в наименованието, което от ЗАД "Мел Инс" става Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ", от 2003 г. седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София, ул."Екзарх Йосиф" №65.
След 2002 г. дружеството започва да развива активна дейност и да изгражда новата си структура. В периода 2002-2008 г. дружеството е допълнило разрешителното си за извършване на застрахователна дейност с нови видове застраховки и в момента притежава лиценз за всички видове застраховки в предмета на общозастрахователните дружества, съгласно Раздел II на Приложение №1 на Кодекса за застраховането.

От месец юли 2007 г. основен акционер на дружеството е италианското застрахователно дружество « FATA Assicurazioni Danni" S.P.A., гр. Рим, което притежава 67% от капитала на Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ"

Застрахователно АД "ВИКТОРИЯ" е част от една от най-големите застрахователни групи в света - Generali Group, тъй като основният акционер на дружеството " FATA Assicurazioni Danni S.P.A.", гр.Рим, Италия е 100% собственост на Generali Group –Триест.

Месец декември 2013г. е извършена промяна в акционерното участие, като  FATA Assicurazioni Danni S.P.A.", гр.Рим, Италия е  прехвърлило притежаваните акции от капитала на ЗАД "ВИКТОРИЯ" на  Assicurazioni Generali SpA, гр. Триест, Италия.

Участия на Застрахователно АД "Виктория"

  • Асоциация на българските застрахователи
  • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
  • Фондация "Професор д-р Велеслав Гаврийски"

Управление на компанията

Дружеството има двустепенна система на управление:

Надзорен съвет
Цветан Василев - Председател на Надзорния Съвет
Джузепе Пересиното - Заместник Председател на Надзорния Съвет
Джорджо Канети  - Член на Надзорния Съвет
Лука Савино - Независим Член на Надзорния Съвет

Управителен съвет
Данчо Данчев - Председател на Управителния Съвет и Изпълнителен Директор
Жанета Джамбазка - Заместник Председател на Управителния Съвет и Изпълнителен Директор
Юри Копач - Член на Управителния съвет и Зам. Изпълнителен Директор
Евелина Йорданова - Член на Управителния Съвет
Аделина Спасова - Член на Управителния Съвет
Радослав Димитров - Член на Управителния Съвет

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителните директори Данчо Данчев и Жанета Джамбазка, заедно и поотделно.
© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на