Отговорност на хотелиера
Застраховка "Oтговорност на хотелиера и ресторантьора" може да сключи всяко лице, което развива туристическа дейност в собствен или нает от него туристически обект, попадащ в някоя следните групи:
  • Средства за подслон – хотел, мотел, вилно селище или туристическо селище
  • Места за настаняване – пансион (хостел), почивна станция, семеен хотел, самостоятелни стаи, вила, къща, бунгало или къмпинг
  • Заведения за хранене и развлечения – ресторант, бар/дискотека, заведение за бързо обслужване, кафе и други

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от гости или посетители на туристическия обект, които са претърпели злополука или отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от Застрахования, или техни вещи са били увредени или унищожени, докато те са пребивавали на територията туристическия обект.

Освен пряко причинените вреди , са включват и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Ако Застрахованият е предприел мерки за ограничаване на вредите, целесъобразно направените от него разходи във връзка с тези мерки, също се обезщетяват от Застрахователя.

Като допълнителни покрития в обхвата на полицата могат да се включат още:

  • Вреди, върху моторни превозни средства (без кражба) при условие, че те са настъпили на територията на паркинг, обслужващ само застрахования туристически обект и са причинени при паркиране или маневриране, извършено от служител на Застрахования.
  • загуба на имущество (вкл. пари и ценности) на гости на туристическия обект в следствие на кражба чрез взлом или грабеж, при условие, че към момента на събитието имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта.
Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на