Строително-монтажни рискове

Всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач, изпълнител или подизпълнител на строителния обект има възможността да застрахова:

  • строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство -  жилищни сгради, търговски центрове, болници, училища, промишлени сгради, железопътни и шосейни съоръжения, летища, мостове, диги, язовири, напоителни и отводнителни съоръжения, тунели, пристанища и др.;
  • съоръженията и оборудването на строителната площадка;
  • строителната механизация, използвана на обекта;
  • гражданската отговорност на изпълнителя/ подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;
  • разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие;

срещу следните рискове:

  • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
  • буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
  • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни);
  • земетресение, свличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове;
  • кражба чрез взлом и вандализъм (само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения).

Застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнително покритие за: насрещната (кръстосана) отговорност между участниците в строителството, други извънредни разходи за извънреден и нощен труд, експресни и въздушни доставки и т.н., отговорността на изпълнителя/ подизпълнителите за щети по време на гаранционния период и др.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на