Имуществени Застраховки

Застраховката осигурява защита от:

  • пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
  • Природни бедствия - буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
  • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)
  • Земетресение;
  • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия)
  • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
  • Случайно счупване на стъкла и витрини;
  • Други рискове;

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на