Злополука и заболяване

Застраховка "Злополука и заболяване" е доброволна и е предназначена за всички работници и служители, включително мениджърския състав.

Основни рискове:

 • смърт вследствие трудова злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука.

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни рискове:

 • смърт вследствие битова злополука; 
 • трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
 • временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука; 
 • временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука; 
 • медицински разноски вследствие злополука; 
 • репатриране вследствие злополука; 
 • спасителни разноски; 
 • трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване; 
 • временна загуба на работопособност вследствие общо заболяване; 
 • медицински разноски вследствие акутно заболяване; 
 • репатриране вследствие акутно заболяване.

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася професията на застрахованите лица.

Научете повече за тази застраховка на:
business@brokerins.bg


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на