Уника АД

Застрахователните компании "УНИКА" АД и "УНИКА Живот" АД са част от Уника Иншурънс Груп носител на повече от 150 години традиция и опит в застраховането.

Общозастрахователното дружество "УНИКА" АД е учредено през 1992 г. като частна компания под името "Витоша", а животозастрахователаната компания "УНИКА Живот" АД е основана през 1993 г. под името "Витоша Живот".

УНИКА стартира бизнеса си в България през 2005 година като акционер със значително дялово участие в застрахователните дружества "Витоша" и "Витоша Живот". През март 2007 бяха официално променени и имената на двете български компании, съответно на ЗК "УНИКА" АД и ЗК "УНИКА Живот" АД.

През последните няколко години УНИКА България е сред най-динамично развиващите се застрахователни компании на българския пазар. За 2013 г. общата годишна сума на брутните премии на ЗК "УНИКА" АД и ЗК "УНИКА Живот" АД възлиза на 109.8 млн. лева. Само през 2013 година бяха сключени близо 385 000 застрахователни договори.Управление на комапания Уника АД

Николай Генчев – Главен Изпълнителен Директор и Председател на УС
Николай Каварджиклиев – Изпълнителен Директор и Член на УС
Димитър Тонев – Изпълнителен Директор и Член на УС© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на