Лев Инс АД

е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

Лев Инс АД е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение № 98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо - Израелската Търговско-промишлена палата.
Лев Инс АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита българската специфика, компанията предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.През август 2006 г. компанията беше лицензирана и за извършване на активно презастраховане.

Управление на компанияга

Лев Инс АД е с двустепенна система на управление -надзорен съвет и управителен съвет. Мениджърският екип и експертите на компанията, са признати висококвалифицирани специалисти с огромен практически опит и престижно образование.

Надзорен съвет
Управителен съвет
Председател на УС и Изпълнителен директор – Мария Масларова-Гъркова
Членове – Вера Павлова, Мирослава Спасова, Павел Димитров, Спаска Щерева


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на