Брокер Инс> Застрахователи> Дженерали България Холдинг EАД
Дженерали България Холдинг EАД
Основано през 1991г., Общозастрахователното Дружество на Дженерали е широко познато с:
Предоставяне на максимално покритие от застрахователни рискове по всички линии в общото застраховане;
Първото в България, предлагащо on-line информация за статуса на заявената щета на интернет страницата на компанията;
Професионализъм при оценка на щетите и изплащане на обезщетения в рамките на 24 часа след заявяването им;
Денонощен асистанс-център;
Експресно изплащане на обезщетения по застраховка Каско при по-малките щети;
Като първият български застраховател, предоставящ пакетни застраховки към своите клиенти;
Осигурен висок презастрахователен капацитет по автоматичните презастрахователни договори на компанията;
Дженерали Застраховане АД е ключов играч на българския пазар повече от 21 години, предлагащ оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застрахователния пазар.
С присъединяването си към световната Група Generali през 2006г., Дженерали Застраховане АД отгърна нова страница в тактическото си развитие, като вече предоставя застрахователни услуги с най-високо европейско качество.

Управление на компанията
Г-жа Диана Манева - Член на Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД
Г-н Константин Велев - Член на Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД
Г-н Марек Бечичка - Член на Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД
Г-н Марчел-Константин Сарка - Член на Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на