Евроинс АД

e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.
Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите.

Портфейлът на ЕВРОИНС обхваща над 40 броя застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.
От създаването си ЕВРОИНС работи с постоянен екип от мениджъри и служители, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Управление на комапанията

Надзорен съвет
Виолета Даракова - Председател на Надзорния Съвет
Ради Георгиев - Член на Надзорния Съвет
Тодор Данаилов - Член на Надзорния Съвет

Управителен съвет
Велислав Христов - Председател на Управителния Съвет;
Йоанна Христова - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен Директор;
Антон Пиронски - Член на Управителния Съвет и Изпълнителен Директор.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на