Бул Инс АД
общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.;
лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.;
с положителен финансов резултат през годините;
с гарантирана презастрахователна програма, осъществена чрез договори с утвърдени и
водещи международни презастрахователни компании;
с утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар:
доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и
разнообразяване на застрахователните продукти;
ефективна и безкасова технология за бързо ликвидиране на щети и изплащане нa обезщетения при настъпване на застрахователно събитие;
Участия на ЗД Бул Инс АД
  • Асоциация на българските застрахователи
  • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
  • Български национален застрахователен ядрен пул за застраховане на АЕЦ "Козлодуй" по "Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда"
Управление на компанията
Едностепенна структура на управление

Съвет на Директорите
Петрозар Петков - Председател и Генерален директор
доц. Стоян Проданов - Заместник- председател и Изпълнителен директор
Ваня Малчева - Член на съвета на директорите

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на