Временно пребиваващи

По този продукт се застраховат чужденци и лица без българско гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през нея.

Застраховката е валидна само за територията на Република България. Покрити рискове по застраховката са медицинските разноски вследствие злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение, репатриране и смърт вследствие злополука.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на