Често пътуващи

 Тази застраховка е предвидена за лица, които излизат често извън страната. Обикновено те се сключват за срок от една година, като в този период клиентът пътува многократно. Единственото ограничение е, че застраховката важи, ако продължителността на всяко едно пътуване не надвишава определен период - например 30, 60 или 90 дни.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на