Брокер Инс> Лични застраховки> Имуществени застраховки> Застраховка, ако отдавате под наем
Застраховка, ако отдавате под наем

Ако отдавате под наем, можете да застраховате имуществото си със Застраховка Пожар и Други Рискове или Имуществена Застраховка на първи риск, което е Ваша собственост и да разширите покритието със Застраховка Отговорност на наемодателя.

Застраховка Отговорност на наемодателя Ви предпазва в случай на материални и нематериални вреди, причинени на наемателите Ви в резултат на застрахователно събитие, настъпило в отдавания имот.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на