Брокер Инс> Лични застраховки> Имуществени застраховки> Застраховка Пожар и други рискове
Застраховка Пожар и други рискове
Предмет на застраховката са недвижимите имоти и движимите вещи, които се застраховат срещу комбинация от рисковете. Обектите на застраховка са – апартаменти, офиси, складове, къщи, вили, магазини, ателиета, обзавеждане, техника, уреди, стока, материали, оборудване и други.

1. Застраховката "Пожар и други рискове"
ви осигурява защита от:
 • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Природни бедствия - буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
 • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС)
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия)
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
 • Счупване на стъкла и витрини;
 • Други.
2. Застрахователната премия по Застраховката "Пожар и други рискове" се формира от:
 • Застрахователна сума
 • Комбинация от покрити рискове
 • Обезопасеност на имота
 • Местоположение на имота
 • Начин на плащане – еднократно или разсрочено
 • Наличие или липса на предишни щети
Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на