Брокер Инс> Лични застраховки> Застраховки Злополуки> Застраховка Злополука за спортисти
Застраховка Злополука за спортисти
Застраховката Злополука на спортисти е доброволна. Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала.

Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася практикуваният спорт.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на