Брокер Инс> Лични застраховки> Застраховки Злополуки> Застраховка Злополука за учащи и персонал
Застраховка Злополука за учащи и персонал

Застраховката Злополука на учащи и персоснал е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или акутно заболяване. Цената на застраховката е в зависимост от избрания пакет покрити рискове и размера на застрахователната сума.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на