Брокер Инс> Лични застраховки> Застраховки Живот> Инвестиционна Застраховка Живот
Инвестиционна Застраховка Живот

Инвестиционната застраховка Живот комбинира характеристиките на стандартната застраховка живот и вложение в инвестиционен фонд.

Вие ще имате покритията на застраховка Живот и ще осигурите спокойствие и запазване на жизнения стандарт на Вашето семейство. В допълнение застрахователната компания ще вложи премиите по застраховката в инвестиционни фондове и ще Ви гарантира по-голяма доходност.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на