Брокер Инс> Лични застраховки> Застраховки Живот> Рискова Застраховка Живот - Краткосрочна
Рискова Застраховка Живот - Краткосрочна
Рискова Застраховка Живот - Краткосрочна
Тази застраховка Ви предлага бърз и лесен начин да защитите себе си и семейство си. Освен индивидуална застраховката е приложима и за група лица.
Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.
Характеристиките на рисковата застраховка живот са:
  • Сключва се за по-кратък период от време в сравнение със спестовната застраховка живот – обикновено 12 месеца
  • Няма спестовен характер
  • Дава възможност за данъчни облекчения.
Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на