Злополука на местата в МПС
1. Доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС"
Заедно със застраховка "Гражданска отговорност" компаниите предлагат възможност за сключване на допълнителна доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС".
Доброволната застраховка "Злополука на местата в МПС" на ЗАД "Армеец" покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.
Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от продължителността на лечението при временна загуба на работоспособност или на база определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.

2. Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт"
Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС, които извършват обществен превоз като:
  • таксиметрови автомобили;
  • релсови превозни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • въжени линии и влекове.
Покритието е валидно за пътниците в обществен превоз, снабдени с билети или карти, или имащи право на безплатно пътуване, когато те се намират в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане.
Застраховани са рисковете от смърт и трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Минималната застрахователна сума за един пътник е определена от МС с Наредбата за задължително застраховане за съответния период.
В случай на застрахователно събитие пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на