Брокер Инс> Застрахователи> Алианц България ЗАД
Алианц България ЗАД

През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени - ЗПАД "България" (сега ЗАД Алианц България). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната, непосредствено след ДЗИ, като за 1997, то е безспорен лидер на българския застрахователен пазар.

С преминаването през 1998г. към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен, ЗАД "Алианц България" отвори нова страница в своето развитие и пое пътя към модерното европейско застраховане.

Чрез мрежа от 42 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялята страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти.

Уставен капитал
Уставният капитал на дружеството е в размер на 18 030 000 /осемнадесет милиона и тридесет хиляди/ лева.

Основен акционер
Алианц България Холдинг АД

Управление на комапанията
ЗАД Алианц България е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет

Надзорен съвет
Атанас Табов – Председател
Максим Сираков - Зам. председател
Елена Христова 

Управителен съвет

Пламен Ялъмов – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет
Орлин Пенев – Изпълнителен директор и Зам. председател на Управителния съвет
Теменуга Ненова – Изпълнителен директор и Зам. председател на Управителния съвет
Атанас Юруков – Изпълнителен директор
Милен Драгневски – Изпълнителен директор
Калин Костов - Член на Управителния съвет

Лица, представляващи дружеството

Пламен Ялъмов - Изпълнителен директор 
Атанас Юруков - Изпълнителен директор
Милен Драгневски - Изпълнителен директор
Орлин Пенев – Изпълнителен директор
Калин Костов - Изпълнителен директор

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на