Брокер Инс> Застрахователи> Булстрад Виена Иншурънс Груп ЗАД
Булстрад Виена Иншурънс Груп ЗАД

е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.
За покриването на специфични нужди на своите клиенти ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" учредява няколко дъщерни компании:

  • През 1994 г. – Булстрад Живот АД за различни видове застраховки "Живот".
  • През 1998 г. – "Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг" ООД за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.
  • През 2003 г. – Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2007 г. На Булстрад Здраве АД, за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.
  • През Април 2009 г. – Булстрад Здраве АД е преименувано Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп АД.

През годините ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага богато разнообразие на повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.

Управление на компанията

Надзорен съвет
Петер Хьофингер
Герхард Ланер
Йосеф Айгнер
Атанас Кънчев

Управителен съвет
Румен Янчев - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Кристоф Рат - Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет
Иван Иванов - Член на Управителния съвет
Иво Груев - Член на Управителния съвет
Румяна Миланова - Член на Управителния съвет© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на