Защо са необходими?

Застраховките "Злополука" осигуряват застрахователна защита на застрахованите лица.

Изплащат се застрахователни обезщетения в случаите на смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, настъпила на територията на Република България и/или чужбина в резултат на застрахователна злополука.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на