Защо са необходими?
Случва се вследствие на наше действие, бездействие или небрежност да причиним вреди на трети лица.
В подобни случай Застраховки Отговорности Ви осигуряват сигурност, защита и спокойствие.
 
За някои професии Застраховки Отговорности са задължителни.
 

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на