Брокер Инс> Корпоративен бизнес> Корпоративен бизнес
Корпоративен бизнес

Експертите в застраховането до Вас!

Ориентирано към клиента посредничество по всички видове застраховки, предлагани на българския пазар, което ни позволява да добавим значителна стойност към застрахователните продукти, както и да изнесем цялостната застрахователна дейност за големите корпоративни клиенти.

Близко сътрудничество и отлични контакти на всички нива с водещите застрахователни компании в страната, което отваря широки възможности за обогатяване на предлаганите от тях продукти, разработване на специални промоции, програми за стимулиране и бонуси.

Дългогодишен опит от повече от 15 години на българския застрахователен пазар, през които компанията реализира стабилен и устойчив растеж както на клиентската си база, така и на портфейла си от предлагани услуги.

Брокер Инс е част от Финансиа груп – водеща финансова група с дългогодишен опит в България, предлагаща пълния спектър от финансови услуги за корпоративни и индивидуални клиенти. Финансиа груп АД е част от Алфа Финанс Холдинг АД и развива активна дейност в областта на финансовите услуги в България и Югоизточна Европа.

Оторизиран, постоянен, пълен онлайн контрол и статистика за застрахователния портфейл на всеки клиент, включително:

  • Сключени застраховки
  • Плащания по застраховки
  • Справки по застраховани обекти
  • Подновяване на застраховките
  • Регистрирани чрез Брокер Инс щети
  • Възможност за създаване групи от различни, но свързани фирми и лица и обобщаване на информацията по този признак
Много силен екип ''Ликвидация'' - възможност за съдействие и консултация на всички етапи на щетата:
  • Завеждане на щета, документация, оценки на щетите, проследяване на движението
  • Възможност за предоставяне на постоянен контакт с наш експерт
  • Добри контакти с екипите по ликвидация на застрахователите


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на