Автомобилът Инс
Автомобилът Инс е продукт, създаден от Брокер Инс ООД, съвместно с ''БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП''. Нашата цел е да предложим максимална гъвкавост при сключването на застраховка Aвтокаско, като същевременно ви предоставим пълно застрахователно покритие.

ДА СКЛЮЧИШ АВТОКАСКО НИКОГА НЕ Е БИЛО ПО-ЛЕСНО!

 • За леки и лекотоварни автомобили до 3.5.тона.
 • Вие определяте премията, която искате да платите въз основа на посочен от вас лимит на отговорност!
 • При частична щета - обезщетението се изплаща по експертна оценка или доверен сервиз.
 • При тотална щета обезщетението се определя въз основа на действителната стойност и избрания лимит на отговорност.
 • Дозастраховане - задължително при щети без осигурен регрес, като това гарантира, че ще разполагате с пълния лимит на отговорност независимо от броя на събитията.
1. Покрити рискове

Съгласно условията на застраховка "Булстрад Каско Стандарт"

 • Пожар, експлозия, удар от мълния;
 • Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг;
 • Падане на ледени късове или снежни маси;
 • Пътно-транспортно произшествие;
 • Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Kражба или Грабеж на МПС;
 • Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия;
 • Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;
 • Умишлен палеж.

2. Териториална валидност

Автомобилът Инс е пълно Каско и осигурява застрахователно покритие за територията на Република България и чужбина.

3. Как се формира премията по Автомобилът Инс?

Вие посочвате максималния лимит на застраховката между 5000 и 15000 лв със стъпка 1000 лв. Въз основа на лимита и възрастта на автомобила се изчислява застрахователната премия.

Изчислете застрахователната премия сега!

4. Какво се случва при тотална щета:

При тежко ПТП или друго събитие, различно от кражба или грабеж, застрахователят определя текущата стойност на автомобила. Изплаща се по–малката сума между избрания лимит на отговорност и 70% от действителната стойност на автомобила в момента на щетата.

При кражба или грабеж се изплаща по–малката сума между избрания лимит на отговорност и действителната стойност на автомобила в момента на щетата.

5. Дозастраховане:

Дозастраховането е задължително при щети без осигурен регрес, като това гарантира, че ще разполагате с пълния лимит на отговорност независимо от броя на събитията*.

* Според стандартните условия на "Булстрад Каско Стандарт" броят щети без документ е ограничен до две. Със заплащане на допълнителна премия това ограничение може да отпадне.

6. Необходими документи за сключване на застраховката

 • попълнено предложение с данни за собственика и автомобила;
 • свидетелство за регистрация на автомобила (голям талон);
 • възлагателно писмо подписано от клиента.© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на