Брокер Инс> Промоции> Нашето предложение
Нашето предложение
Застраховка "Домът Инс +"

е специално разработена от Брокер Инс и ЗЕАД Инетрамерикан с цел да осигури максимална защита както на самата сграда, така и на обзавеждането и оборудването, което притежавате. "Домът Инс +" представлява комбинация от застрахователни покрития, които се отличават с гъвкавост при избора на застрахователни суми и позволяват вие сами да определите нивото на застрахователна защита според вашите желания и възможности. Застраховката е предназначена за физически и юридически лица.

Обърнете се към нашите консултанти за повече информация.


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на