FinCity
"ФинСити България" АД е компания за консултации в областта на личните финанси, тясно специализирана в ипотечното и фирмено кредитиране.
Освен чрез поддържането на онлайн база данни с всички актуални оферти в областта на личните финанси, FinCity изгражда своя собствена мрежа от консултанти. Tяхната задача е да бъдат полезен и удобен помощник в сравняването на всички налични оферти при избора и кандидатстването за предлаганите на българския финансов пазар продукти и услуги.

© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на