Брокер Инс
За консултация и съвет, моля свържете се с нас на телефон:

+359 88 899 00 78


Телефоните са активни от 08:30ч до 21:00ч в работни дни и от 09:00ч до 21:00ч в почивни дни.

e-mail:
claims@brokerins.bg

График деж
урства по Застрахователни компании гр. София:


© 2010 Брокер Инс ООД Licence No. 499-3Б. Всички парава запазени.
Брокер Инс е член на